Historik – vi har varit i flyttbranschen sedan 1972

Det var Lenas pappa Lars Tegvall som startade firman Tegvalls den första oktober 1972. Han hade då tidigare jobbat som transportledare på statliga SVELAST.

När SVELAST avvecklades i början på 70-talet var Lars på hugget och tog över verksamheten i Växjö i egen regi. Det var förstås en chansning men Lars hade lång erfarenhet och framför allt ett starkt engagemang.

1976 köptes Lars den 10 000 kvadratmeter stora tomten på Norremark och byggde nuvarande lokalerna 1980. Tegvalls var bland de första företagen som etablerade sig på handelsområdet Norremark i Växjö.

Även om flyttning alltid varit kärnverksamheten har företaget haft många olika grenar genom åren, bland annat distribution av paket och tömning av containrar. När Lena och Lennart (Lelle) tog över som ägare 1995 skedde dock en renodling av verksamheten. Tegvalls gick tillbaka till ursprunget och blev åter en renodlad flyttfirma. Flyttningar av bohag och kontor är den rätta nischen för Tegvalls. Vi är vad vi heter: proffs på flyttning!

Idag har Tegvalls en fast personalstyrka på tolv personer och sju bilar i drift. Tegvalls har dessutom tillgång till ett 1500 kvadratmeter stort lagerutrymme för möbelmagasinering.