RUT-avdrag

Slipp hälften av arbetskostnaden för din flyttning

RUT-avdraget betyder att du endast behöver betala hälften av arbetskostnaden för vissa tjänster. Taket för dina samlade RUT-avdrag under året är 25 000 kronor per vuxen person i hushållet. När det gäller arbetskostnaderna för flytten kommer reglerna att gälla från och med 1 augusti 2016.

Kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinshyra ger inte rätt till RUT-avdrag.

Exempel på flyttjänster som ger rätt till rutavdrag:

  • Flytt av bohag mellan bostäder.
  • Flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten.
  • Packning och uppackning.
  • Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.
  • Arbetstiden för transporten.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.